TA107: Coaching en counseling vanuit de TA in professioneel en persoonlijk leven

Cursusduur: 7 losse lesdagen. Periode: maart 2018 t/m november 2018.
Studiebelasting: Contacturen: 49 uur | Studie-uren: 40 uur | Intervisiegroepen, 7 bijeenkomsten: totaal 18 uur | Totaal: 107 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau | WO werk- en denkniveau
Deelnameprijs: 1.990,00
Incompany aanvraag
Coaching en counseling vanuit de TA in professioneel en persoonlijk leven

Een coachende houding betekent dat je als professional de ander ondersteunt in het vinden van zijn eigen antwoorden en oplossingen. Het zorgt ervoor dat mensen zich krachtiger voelen, omdat ze zelf de regie voeren over hun leven. Als gezinswerker, docent, groepswerker, personeelsadviseur, etc. is het belangrijk dat je coachende vaardigheden goed ontwikkeld zijn, zodat je bewust kan interveniëren. Intuïtief kun je krachtige interventies doen, maar soms is er meer nodig om je begeleiding goed vorm te geven.  

Herken je dat:

 • je het soms lastig vindt om de regie bij de ander te laten, wanneer die zich machteloos voelt en een beroep doet op jouw hulpvaardigheid;
 • je niet altijd weet hoe je boze of agressieve leerlingen c.q. cliënten het beste kan begeleiden;
 • je je voorneemt om het gesprek met de medewerker of collega anders te laten verlopen, maar binnen de kortste keren het gesprek hetzelfde verloopt;
 • het je soms niet lukt om de weerstand bij de ander te doorbreken;
 • je het wel eens moeilijk vindt om cliënten te coachen die somber en/of passief zijn; 
 • je al weet waar het destructieve gedrag van de leerling of cliënt op uitloopt, maar niet weet hoe je hier adequaat op kan reageren. 
Bij het coachen en counselen is de relatie en het contact essentieel. De relatie is het voertuig om de bestemming (het doel) te bereiken. Pas als er sprake is van gelijkwaardigheid en vertrouwen, kun je de ander coachen. Hetzelfde geldt voor counselen. Bij coachen staat de werkvraag vooral centraal. Het zelf van de persoon is daarbij wel betrokken maar vaak minder indringend dan bij counseling. Bij counselen kunnen allerlei vragen op verschillende levensdomeinen centraal staan. Vaak lopen ook werk-gerelateerde vragen en levensvragen door elkaar; bij een burn-out gaat het waarschijnlijk eerst over herstel en achterliggende factoren en daarna over de praktische terugkeer naar werk. Bij counseling gaat het altijd over het zelf van de persoon in relatie tot zijn rollen en de context waarin hij verkeert. Bij beide vormen kun je effectiever zijn als je kennis, vaardigheden en attitude hebt van persoonlijke ontwikkeling, communicatie, interactie en psychologische processen.
De Transactionele Analyse is een krachtige methodiek waarmee je deze kennis kan verwerven. De TA helpt je om vanuit een breder perspectief te kijken naar de interactie en psychologische processen. Binnen de EATA (Europese vereniging voor TA) worden alle  begeleidende beroepen onder counseling geschaard, in overeenstemming met een brede Europese oriëntatie op dit begrip. In deze opleiding Coaching en counseling vanuit de TA in professioneel en persoonlijk leven zal het dan ook zowel over coaching als over counseling gaan.

Wat levert deze opleiding je op:

 • een diepgaand inzicht in onderliggende redenen voor gedrag;
 • methodieken om samen met de ander belemmerende overtuigingen te onderzoeken en te herformuleren;
 • een manier om de communicatie te doorzien en helder te maken aan de ander (cliënt, leerling, team, organisatie); 
 • handvatten om gesprekken positief te beïnvloeden;
 • kennis over de ontwikkeling van relaties, teams en organisaties;
 • inzicht in destructief gedrag of onbewuste sabotagemiddelen; 
 • praktische tools om gelijkwaardigheid en vertrouwen in elk contact te bevorderen;
 • vaardigheden om de autonomie en regie bij jezelf, de ander en het systeem te stimuleren;
 • integratie van TA in je eigen beroepspraktijk;
 • vergroten van je effectiviteit als coach en counselor.  

Programma

Bijeenkomst 1

• zorgen voor gelijkwaardigheid en vertrouwen in de relatie 
• onbewuste overtuigingen die tot uiting komen in gedrag bij jezelf en de ander
• contact en contract: de kracht van de ontmoeting

Bijeenkomst 2
• communicatiestijlen; bewustwording van favoriete manieren van communiceren van jezelf en de ander
• herkennen van negatieve interactiepatronen, hoe doorbreek of onderbreek je dit 
• gedrag herkennen door de functionele ego-toestanden

Bijeenkomst 3
• herkennen van drijfveren bij jezelf, de ander of een organisatie
• onderliggende psychologische motieven herkennen en kunnen verhelderen 
• ons onbewust levensverhaal; het script

Bijeenkomst 4
• hoe houden we ons zelfbeeld of beeld van de ander in stand 
• niveaus van ontkenning; wat kun je doen om de ander te helpen in erkenning en probleem oplossend handelen 

Bijeenkomst 5 
• autonomie en ontwikkeling 
• stagnerende ontwikkeling en symbiose
• autonomie in relatie tot je cliënt (systeem) en autonomie bevordering bij je cliënt

Bijeenkomst 6
• organisaties: hoe verloopt de ontwikkeling van relaties, teams, organisaties, waar gaat het mis en hoe kun je bijsturen.

Bijeenkomst 7
• ethische dilemma’s in je werkpraktijk in de coaching en counselingspraktijk.
• competentie-ontwikkeling en je eigen ontwikkeling als professional

Doelgroep

Doelgroep

Voor leidinggevenden, coaches, loopbaancoaches, docenten, jeugdzorgwerkers, welzijnwerkers, begeleiders, trainers, adviseurs, directeuren, teamcoaches, etc.
Alle professionals die groepen of individuen begeleiden, adviseren, counselen, onderwijzen, leiding geven, coachen.


Vooropleiding

HBO werk- en denkniveau  | WO werk- en denkniveau

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding:

 • Weet je hoe je elk gesprek of begeleidingsvorm helder kunt contracteren.
 • Herken je basale overtuigingen bij jezelf en de ander en weet je wat voor effect dit heeft op het contact.
 • Herken je interactiepatronen en kun je gesprekken positief beïnvloeden.
 • Begrijp je mogelijke beweegredenen voor gedrag en weet je hoe je dit kunt onderzoeken samen met de ander. 
 • Heb je zicht op hoe de ontwikkeling van autonomie in relaties, teams en organisaties verloopt en stagneert. 
 • Ken je interventies en technieken om de autonomie van mensen, relaties en organisaties te bevorderen.
 • Draag je kennis van de coach-counselingprincipes van de Transactionele Analyse.

Literatuur

Artikelen die in de opleiding worden gebruikt, ontvang je per mail en zijn bij de opleidingsprijs inbegrepen. 

Zelf door de deelnemer aan te schaffen:
Thunnissen M., Graaf de A.: Leerboek Transactionele Analyse, De Tijdstroom, 2013. 

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

De cursus is erkend door de Europese- en Internationale TA associaties (EATA/ ITAA). Na deelname aan de cursus ontvang je een officieel erkende certificaat Transactionele Analyse.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Het 1-0-1 certificaat is een voorwaarde voor toelating. Het maximum aantal studenten is 16. Naast de opleidingsdagen neem je deel aan een intervisiegroep samen met een aantal medestudenten. Je komt tussen de opleidingsdagen door vijf keer bij elkaar. Als eindopdracht geef je een presentatie van een casusstudie. 

Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.